Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786049741371

Đại số tuyến tính và Hình học giải tích

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Nguyễn Duy Ái Nhân, Hồ Vũ Ngọc Phương, Châu Thanh Hải, Mai Thị Lệ