Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Thị Thuận

Cử nhân

5

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Thị Thuận
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  22/1 Quảng Tế, phường Trường An, tp Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 01266655577
  Email: ray.ntt89@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật lý - lý sinh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý lý thuyết

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Cơ bản
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 2015