Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Thị Bé

Thạc sĩ

8

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Thị Bé
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 2007

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ sinh học Công nghệ thực phẩm

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Cơ khí - Công nghệ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2013