Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đôn Công Uy

Thạc sĩ

5

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đôn Công Uy
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  26 Phùng Khắc Khoan , Phú Hiệp , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0794549661
  Email: nguyendonconguy@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giáo dục Thế chất không chuyên

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giáo dục Thể chất

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Thể chất
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2014