Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thiện Thành
(300000.0114)

Thạc sĩ

6

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thiện Thành
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  89 Lê Thánh Tôn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thanhtt.math@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Xác suất thống kê

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Toán

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2006 Đến : Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Xác xuất thống kê - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Toán học 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Toán học 2008