Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC ĐỘ ĐO TRONG MÔ HÌNH KẾT HỢP GIỮA PHÂN BỔ DIRICHLET TIỀM ẨN VÀ K-MEANS CHO BÀI TOÁN PHÂN CỤM TÀI LIỆU

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Quang Vũ (Chính), Trần Thiện Thành, Ngô Nhân Đức, Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Dũng

Mô hình hàng đợi M(t)/G/Inf với hàm cường độ đến trên một khoảng thời gian

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thiện Thành (Chính)

1025-5834

On the rate of convergence in limit theorems for random sums via Trotter-distance

Journal of Inequalities and Applications, 2013
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Lộc Hùng (Chính), Trần Thiện Thành
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1186/1029-242X-2013-404

Some results on asymptotic behaviors of random sums of independent identically distributed random variables

Communication of the Korean Mathematical Society, 2010
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Lộc Hùng, Trần Thiện Thành (Chính)

Some results related to distribution functions of Chi-square type random variables with random degrees of freedom

Bulletin of the Korean Mathematical Society, 2008
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Lộc Hùng (Chính), Trần Thiện Thành, Bùi Quang Vũ

Một số kết quả liên quan tới tâm của biến ngẫu nhiên

Đại học Huế, 2007
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Lộc Hùng, Trần Thiện Thành (Chính)