Dữ liệu Nhà khoa học

Dư Anh Thơ

Thạc sĩ

2

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Dư Anh Thơ
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  29, Phan Văn Trường , Vỹ Dạ , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: +84 909208170
  Email: anhtho@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế Công cộng, Kinh tế Vi mô 1

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh ( - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Giảng viên Đại học Kinh tế Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Kinh tế Nông Nghiệp 2012
  Thạc sĩ Đại học Okayama, Nhật Bản Kinh tế Nông nghiệp 2019