Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Bích Lộc
(300000.0153)

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Lộc
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  10 Đinh Công Tráng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ntbichloc@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hệ thống thông tin

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hệ thống thông tin

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tin học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )
  Tiếng Nga (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2004 Đến : Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Taganrog, LB Nga Tin học 2004
  Thạc sĩ Trường ĐHKH Huế Công nghệ thông tin 2008