Dữ liệu Nhà khoa học

PHAN BÁ THỦY

Thạc sĩ

5

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: PHAN BÁ THỦY
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1997

 • Địa chỉ:

  , Phú Sơn , Thị Xã Hương Thủy , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: phanbathuy@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi động vật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Chăn nuôi - Thú y
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Chăn nuôi 2023