Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hoa

Đại học

14

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

20

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1993

 • Địa chỉ:

  TDP Bồn Phổ , Hương An , Hương Trà , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0395795652
  Email: nguyenthihoa.93@huaf.edu.vn, nguyenthihoa@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thú y

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Chăn nuôi thú y

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Việt ( - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Trường Đại học Nông lâm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông lâm Huế Thú y 2016