Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ LƯU HÀNH VÀ MẪN CẢM VỚI THUỐC NEXGARD SPECTRA CỦA DEMODEX SPP. TẠI MỘT SỐ PHÒNG KHÁM THÚ Y Ở THÀNH PHỐ HUẾ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2024
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Na (Chính), Hồ Thị Dung, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Chung, Tôn Nữ Ngọc Phượng, Lê Thị Yến Hồng, Nguyễn Trần Phương Vy, Phạm Thị Vy Phương
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v8n1y2024.1119

2588-1256

ĐẶC ĐIỂM KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SUIS PHÂN LẬP TỪ LỢN BẢN ĐỊA NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2024
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chào (Chính), Bùi Thị Hiền, Hồ Thị Dung, Lê Minh Đức, Vũ Thị Thanh Tâm, Phan Thị Hằng, Nguyễn Thị Hoa

1859-1388

Prevalence Of Parasitic Contamination Of Raw Vegetables In Hue City And Surrounding Areas

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Đinh Thùy Khương
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/891

2588-1256

Tỷ lệ nhiễm sán lá ruột nhỏ ở một số loài ốc nước ngọt và khả năng lây nhiễm ở vịt thả đồng tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy (Chính), Trần Quang Vui, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Na, Nguyễn Quang Nhựt

1859 - 4751

Phân bố các serotype và gene độc tố của vi khuẩn Glaesserella parasuis phân lập từ Việt Nam và Trung Quốc

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chào, Vũ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hoa
Liên kết: http://tapchi.hoithuyvietnam.org.vn/tap-chi/serotype-va-gen-doc-to-cua-vi-khuan-glaesserella-parasuis.htm