Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1388

Prevalence Of Parasitic Contamination Of Raw Vegetables In Hue City And Surrounding Areas

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Đinh Thùy Khương
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/891

2588-1256

Tỷ lệ nhiễm sán lá ruột nhỏ ở một số loài ốc nước ngọt và khả năng lây nhiễm ở vịt thả đồng tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy (Chính), Trần Quang Vui, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Na, Nguyễn Quang Nhựt

1859 - 4751

Phân bố các serotype và gene độc tố của vi khuẩn Glaesserella parasuis phân lập từ Việt Nam và Trung Quốc

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chào, Vũ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hoa
Liên kết: http://tapchi.hoithuyvietnam.org.vn/tap-chi/serotype-va-gen-doc-to-cua-vi-khuan-glaesserella-parasuis.htm

1859 – 476X

Hiện trạng chăn nuôi chim cút tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Ngọc Long (Chính), Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Na, Văn Ngọc Phong

ISBI: 978-604-337-133-8

Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật siêu âm trong chẩn đoán thai và các bệnh sản khoa sau khi sinh trên chó

Hội nghị khoa học chăn nuôi thú y toàn quốc 2021 - AVS2021, 2021
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa (Chính), Nguyễn Xuân Hòa, Hồ Thị Dung