Dữ liệu đề tài

TR-SUBAG-FAA-HNR-2022-02

The Effect of Feeding a Saccharomyces cerevisiae Fermentation Product on Immunity, Gut Health and Growth Performance in crossbred broiler chickens

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào, Trần Quang Vui, Lê Đức Thạo, Hồ Thị Dung, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Bùi Thị Hiền, Nguyễn Thị Hoa

CS-DT

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm từ Saccharomyces cerevissiae, Lactobacillus plaantarum và Bacillus subtillis dạng bột trong điều kiện phòng thí nghiệm

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoa (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hòa, Phan Thị Hằng, Lê Minh Đức

CS-DT

Tỷ lệ nhiễm Demodex spp. ở chó có biểu hiện bệnh lý về da được mang đến khám tại bệnh viện thú y Win Pet, Thành phố Huế

Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Thị Na (Chủ nhiệm), Hồ Thị Dung, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Minh Phương

DHL2021-TMDA-03

Sản xuất thức ăn hỗn hợp dạng viên cho bò thịt dựa trên nguồn nguyên liệu sản có tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Đức Thạo (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Liêm, Đinh Văn Dũng, Trần Ngọc Long, Nguyễn Thị Hoa

CS-DT

Xác định tỷ lệ nhiễm trứng Ancylostoma caninum và Toxocara canis trên chó nuôi bán thả rông và trong đất vườn thu thập ở thành phố Huế

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoa (Chủ nhiệm), Hồ Thị Dung, Trần Thị Na, Trần Quang Vui

CS-DT DHL2021-CNTY-02

Nghiên cứu ảnh hưởng của quy trình rửa và ngâm nước muối đến khả năng giảm nguy cơ nhiễm ký sinh trùng khi tiêu thụ rau ăn sống

Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Hồ Thị Dung (Chủ nhiệm), Nguyễn Đinh Thùy Khương, Nguyễn Thị Hoa

CS-DT DHL2021-CNTY-08

Nghiên cứu biến đổi bệnh lý ở chó nuôi tại thành Phố Huế do Ehrlichia canis gây ra

Lĩnh vực: Bệnh học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Đinh Thùy Khương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoa, Hồ Thị Dung

CS-DT DHL2020-CNTY.SV.08

Hiệu quả sử dụng thuốc Nexgrad Spectra trong điều trị một số ngoại ký sinh trùng ở chó

Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoa

DHH

Nghiên cứu sự lưu hành, đặc điểm bệnh lý và hiệu quả điều trị bệnh do Ehrlichia canis (E.canis) gây ra ở chó nuôi tại Thành phố Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Vũ Văn Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đinh Thùy Khương, Nguyễn Thị Hoa

CS-DT

Đánh giá tình hình nhiễm bệnh do xoắn khuẩn Leptospira trên chó tại Thành Phố Huế

Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoa

CS-DT

Ứng dụng máy siêu âm trong chẩn đoán bệnh viêm tử cung trên chó

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Vũ Văn Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoa

CS-DT

Nghiên cứu về một số đặc điểm dịch tễ của vịt mắc bệnh cầu trùng tại huyện Phong Điền và Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Hồ Thị Dung (Chủ nhiệm), Nguyễn Đinh Thùy Khương, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Na