Dữ liệu đề tài

TR-SUBAG-FAA-HNR-2024-02

The effects of supplementation of a Saccharomyces cerevisiae fermentation product in sows diet from gestation to weaning on reproductive performance, health and immune responses in sows and piglets

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Bùi Thị Hiền, Lê Đức Thạo, Nguyễn Văn Chào, Hồ Thị Dung, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Thu Hằng

CS-DT

Nghiên cứu tình hình nhiễm và xác định thành phần loài Eimeria spp. gây bệnh cầu trùng trên gà thịt nuôi tại huyện Hương Trà và Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoa

CS-DT

Nghiên cứu tình hình nhiễm và xác định thành phần loài Eimeria spp. gây bệnh cầu trùng trên gà thịt nuôi tại huyện Phong Điền và Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Thị Na, Hồ Thị Dung, Vũ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Hoa (Chủ nhiệm)

CS-DT

Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm Bacillus subtilis trong thức ăn đến khả năng sinh trưởng và cấu tạo biểu mô ruột của gà thịt

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Đinh Thùy Khương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoa, Lê Minh Đức, Phan Thị Hằng

CS-DT

Nghiên cứu ảnh hưởng của stress nhiệt đến đặc điểm bệnh lý của gà thịt bị bệnh cầu trùng do E. tenella

Lĩnh vực: Y học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Hồ Thị Dung (Chủ nhiệm), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Thị Hoa

TR-SUBAG-FAA-HNR-2022-02

The Effect of Feeding a Saccharomyces cerevisiae Fermentation Product on Immunity, Gut Health and Growth Performance in crossbred broiler chickens

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào, Trần Quang Vui, Lê Đức Thạo, Hồ Thị Dung, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Bùi Thị Hiền, Nguyễn Thị Hoa

CS-DT

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm từ Saccharomyces cerevissiae, Lactobacillus plaantarum và Bacillus subtillis dạng bột trong điều kiện phòng thí nghiệm

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoa (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hòa, Phan Thị Hằng, Lê Minh Đức

CS-DT

Tỷ lệ nhiễm Demodex spp. ở chó có biểu hiện bệnh lý về da được mang đến khám tại bệnh viện thú y Win Pet, Thành phố Huế

Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Thị Na (Chủ nhiệm), Hồ Thị Dung, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Minh Phương

DHL2021-TMDA-03

Sản xuất thức ăn hỗn hợp dạng viên cho bò thịt dựa trên nguồn nguyên liệu sản có tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Đức Thạo (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Liêm, Đinh Văn Dũng, Trần Ngọc Long, Nguyễn Thị Hoa

CS-DT

Xác định tỷ lệ nhiễm trứng Ancylostoma caninum và Toxocara canis trên chó nuôi bán thả rông và trong đất vườn thu thập ở thành phố Huế

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoa (Chủ nhiệm), Hồ Thị Dung, Trần Thị Na, Trần Quang Vui