Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Thúy Hằng

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Thúy Hằng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hoangthithuyhang@hueuni

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo 20 Lê Lợi, thành phố Huế dmst
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp