Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huân, Trần Thị Thu Giang, Hoàng Triệu Huy, Hoàng Thị Thúy Hằng, Hoàng Kim Toản