Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Trần Uyên Tú
(300000.0155)

Tiến sĩ

27

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Trần Uyên Tú
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  156 Nguyễn HUệ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tuletran81@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vật lý chất rắn

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý chất rắn

  Chuyên môn giảng dạy:

  Khoa học vật liệu và công nghệ nano

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2003 Đến : Bộ môn Vật lý - Chất rắn - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Vật lý học 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học KHoa học Huế Vật lý học 2007
  Tiến sĩ Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Khoa học vật liệu 2013