Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-092-3

Giáo trình Vật lý đại cương 2

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Nguyễn Mạnh Sơn (Chủ biên), Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Trần Uyên Tú