Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Vật lý mô phỏng

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Võ Thanh Tùng (Chủ biên), Lê Ngọc Minh

Atomic Force Microscopy / Book 2

2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Tác giả: Võ Thanh Tùng, S.A. Chizhik; Nguyen Trong Tinh; Tran Xuan Hoai; V.V. Chikunov; S. V. Siroezkin, Nguyễn Hoàng Yến