Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Xuân Tín
(300000.0207)

Thạc sĩ

24

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Xuân Tín
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1964

 • Địa chỉ:

  Hương Vinh, Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: xuantin0764@yahoo.com.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá lý thuyết và hoá lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá lý thuyết và hoá lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa học Vô cơ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hoá học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1986 Đến : 01/05/1995 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng CBGD
  Từ : 01/06/1995 Đến : Bộ môn Hóa hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHTH Huế Hoá học 1986
  Thạc sĩ Trường ĐHSP Huế Hoá học 1994