Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Lâm Sơn
(300000.0189)

Tiến sĩ

60

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

18

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Lâm Sơn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  An Hòa , An Hòa , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: lelamson1804@gmail.com ; lelamson@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa học hữu cơ, Phân tích hữu cơ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hoá học các hợp chất thiên nhiên, Phân tích hữu cơ, Vật liệu hữu cơ, Vật liệu nano.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2008 Đến : 01/12/2018 Bộ môn Hóa hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/01/2019 Đến : Bộ môn Hóa Vô cơ - Hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/04/2020 Đến : Phó trưởng Khoa Bộ môn Hóa Vô cơ - Hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Hoá học 2006
  Thạc sĩ Trường ĐHSP Huế Hoá học 2009
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Hóa hữu cơ 2021