Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thu Liên
(300000.0236)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

42

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

18

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Liên
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1965

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , An Đông , thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nttliencnsh@hueuni.edu.vn; nthuliencnsh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2015

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ sinh học tảo, Công nghệ môi trường, Chỉ thị phân tử, Đa dạng sinh học.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh học, Công nghệ sinh học tảo, Công nghệ sinh học môi trường; Vi khuẩn lam độc hại và độc tố của vi khuẩn lam trong các thủy vực nước ngọt

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Ban lãnh đạo Viện
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1989 Đến : 01/03/2015 Tổ phó chuyên môn - Công nghệ Sinh học Bộ môn Công nghệ sinh học - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
  Từ : 01/04/2015 Đến : Phó Viện trưởng - Viện Công nghệ sinh học Ban Lãnh đạo Viện - VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC Công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học tổng hợp Huế Sinh học 1988
  Đại học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Ngôn ngữ Anh 1994
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 1998
  Tiến sĩ Đại học Copenhagen Sinh học 2007