Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1230-1485

Population Dynamics of Raphidiopsis raciborskii and Cylindrospermopsin Concentration in Ea Nhai Reservoir in Dak Lak Province, Vietnam

Polish Journal of Environmental Studies, 2022
Lĩnh vực: Sinh thái học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: My Thi Diem Ngo (Chính), Dung Manh Doan, Phap That Ton, Thuy Thi Duong, Ha Manh Bui (Chính), Nguyễn Thị Thu Liên (Chính)

Cyanobacterium Raphidiopsis raciborskii and its toxin in Buon Phong reservoir, Dak Lak province, Vietnam

Vietnam Journal of Earth Sciences, 2022
Lĩnh vực: Sinh thái học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thi Diem My Ngo (Chính), That Phap Ton, Thi Thuy Duong (Chính), Thi Phuong Quynh Le, Nguyễn Thị Thu Liên (Chính)
Liên kết: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/16997

0045-6535

Auxin production of the filamentous cyanobacterial Planktothricoides strain isolated from a polluted river in Vietnam

Chemosphere, 2022
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: SCIE
Tác giả: Thi Thuy Duong (Chính), Nguyễn Thị Thu Liên, Thi Hai Van Dinh, Thi Quynh Hoang, Thi Nguyet Vu, Thi Oanh Doan, Thi Mai Anh Dang, Thi Phuong Quynh Le, Dang Thuan Tran, Van Nhan Le, Quang Trung Nguyen , Phuong Thu Le, Trung Kien Nguyen, Thi Dau Pham, Ha Manh Bui (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131242

Đánh giá đa dạng di truyền các loài vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm và cá ở Thừa Thiên Huế

Báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Nguyễn Đình Khoa, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên (Chính)

Biomass production of Arthrospira strain producing indole-3-acetic acid (IAA) and its extract effect on plant growth

Kỷ yếu Hội nghị Sinh học Quy Nhơn, 2020
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lâm Thị Ngọc Thúy (Chính), Phan Thị Thảo Nguyên, Tống Văn Bảo Thạnh, Nguyễn Tiến Đạt, Ma Kim Đăng, Hồ Nhật Quang, Lê Thị Luận, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Thu Liên (Chính)

1859–1388

PHÁT HIỆN GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ SINH ĐỘC TỐ CYLINDROSPERMOPSIN TRONG MẪU SINH KHỐI VI KHUẨN LAM BẰNG KỸ THUẬT PCR

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên (Chính), Lê Thị Tuyết Nhân, Hoàng Thị Thanh, Ngô Thị Diễm My

1859-1388

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG TẢO SILIC SKELETONEMA COSTATUM TỪ VÙNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ ĐỂ LÀM THỨC ĂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên (Chính), Lê Thị Tuyết Nhân, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hồng Sơn

2588–1191

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VI KHUẨN LAM TIỀM NĂNG SINH HOẠT CHẤT KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM TỪ ĐẤT RUỘNG LÚA HUYỆN PHÚ VANG THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên (Chính), Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Thị Diễm Thi, Nguyễn Thi Huệ

1859-1388

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT TẠO BÔNG ĐẾN HIỆU SUẤT KẾT BÔNG CỦA TẢO SILIC Skeletonema costatum

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Thị Tuyết Nhân (Chính), Đào Thị Mến, Mạc Hồ Mai Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên