Dữ liệu Nhà khoa học

Chế Thị Cẩm Hà
(300000.0434)

Tiến sĩ

60

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Chế Thị Cẩm Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1973

 • Địa chỉ:

  95 Lê Huân .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )
  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1999 Đến : 01/12/2018 Bộ môn Công nghệ sinh học - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/01/2019 Đến : Bộ môn Sinh học ứng dụng - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học kHoa học Huế Sinh học 1999
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Sinh học 2003
  Tiến sĩ Trường Đại học Paris VII Sinh học 2010