Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tuyển chọn chủng vi khuẩn lên men lactic và ứng dụng ủ chua thân lá cây ngô sau thu hoạch

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Chế Thị Cẩm Hà, Hoàng Hà Mỹ Á, Lương Thị Vân Oanh

Kết quả bước đầu nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trung mô trong điều trị bệnh nhân mạn do Lopus ban đỏ

2022
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Chế Thị Cẩm Hà (Chính), Nguyễn Duy Thăng, Phan Thị Diệu Ngân, Tôn Thất Trí, Phan Thị Thùy Hoa, Đồng Sĩ Sằng

978-604-357-052-6

So sánh hoạt động chống oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết lá trâu (Piper betler) tươi và khô

2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Chế Thị Cẩm Hà (Chính), Võ Thị Phước, Nguyễn Thị Tâm

1007-8827

Hydrothermal synthesis of carbon nanodots from waste wine cork and their use in biocompatible fluorescence imaging

New Carbon Materials, 2022
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Nguyen Ngoc Hue, Vo Van Quoc Bao, Vo Thi Phuoc, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lương Quang Đốc, Nguyễn Minh Trí, Le Vu Truong Son, Le Van Thanh Son, Chế Thị Cẩm Hà
Liên kết: http://xxtcl.sxicc.ac.cn/en/article/doi/10.1016/S1872-5805(22)60608-5

1859-1868

MESENCHYMAL STEM CELL-BASED THERAPY FOR CHRONIC KIDNEY FAILURE RELATING LUPUS ERYTHEMATOSUS - A CASE REPORT

Y học Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: Huyết học và truyền máu
Danh mục: Khác
Tác giả: Chế Thị Cẩm Hà (Chính), Nguyen Duy hang, Phan Thi Thuy Hoa, Phan Thi Dieu Ngan, Ngo Nhat Hoang

1590-1874

Ability to regulate immunity of mesenchymal stem cells in the treatment of traumatic brain injury

Neurological Sciences, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Chế Thị Cẩm Hà (Chính), Nguyễn Viết Quang Hiển, Nguyễn Viết Quang, Lê Hoàng Duy Minh, Phan Thị Thùy Hoa, Trần Hữu Phúc
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10072-021-05529-z

1590-1874

Ability to regulate immunity of mesenchymal stem cells in the treatment of traumatic brain injury

Neurological Sciences, 2021
Lĩnh vực: Tế bào học, Mô - phôi học, Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Chế Thị Cẩm Hà (Chính), Nguyễn Viết Quang Hiển, Nguyễn Viết Quang, Lê Hoàng Duy Minh, Phan Thị Thuỳ Hoa, Trần Hữu Phúc
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10072-021-05529-z

2354-0842

NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT LÁ NHÀU (MORINDA CITRIFOLIA .L)

Tạp chí KH&CN trường ĐHKH, ĐH. Huế, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Chế Thị Cẩm Hà, Lê Thị Minh Hậu, Nguyễn Công Hòa, Võ Thị Phước

2405-8440

Influence of Piper betle L. extract on umbilical cord cells in vitro and potential treating cutaneous wound.

Heliyon, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Chế Thị Cẩm Hà (Chính), Nguyễn Hữu Đạt, Lê Hoàng Duy Minh

2615-9252 (print), 2134-9152 (online)

Effects of chitosan concentration on the quality and storage time of poultry eggs

Vietnamese Journal of Food Control,, 2020
Lĩnh vực: Hoá sinh; phương pháp nghiên cứu hoá sinh
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Trí, Chế Thị Cẩm Hà, Võ Văn Quý, Nguyễn Bảo Hải, Trần Thị Hảo

1859-1868

Hue biostimualator induced differentiation of umbilical cord mesenchymal stem cells into cardiomyocyte-like cells

Vietnam Medical Journal, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Chế Thị Cẩm Hà, Nguyễn Hữu Đạt, Lê Hoàng Duy Minh, Hồ Thị Len, Lê Gia Vinh