Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Trọng Sĩ
(500000.0186)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

60

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Trọng Sĩ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1952

 • Địa chỉ:

  100 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: syhoangtrong@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2010

  Ngành đào tạo:

  Hóa phân tích

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hóa phân tích

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sức Khỏe Môi Trường, Hóa Học Môi Trường, Độc Chất Học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/07/1977 Đến : 01/01/1979 Bộ môn Sinh hóa - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CÁn bộ kỹ thuật
  Từ : 01/01/1979 Đến : 01/01/1986 Khoa Y tế công cộng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Cán bộ kỹ thuật
  Từ : 01/01/1987 Đến : Khoa Y tế công cộng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Khoa học huế Hoá học 1976
  Thạc sĩ ĐH QG Hà nội Hoá học 1997
  Tiến sĩ ĐH Quốc gia Hà nội Hoá học 2003