Dữ liệu đề tài

B2004-10- 10

Khảo Sát Môi Trường Lao Động Và Phân Tích Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Sức Khỏe Nghề Nghiệp Của Công Nhân Đúc Đồng Ở Phường Đúc - Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Sĩ

(Đề tài cấp Tỉnh)

Khảo Sát Và Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Tỉnh Thừa Thiên Huế Và Đề Xuất Định Hướng Giải Pháp Nhằm Khắc Phục Các Nguồn Nước Bị Nhiễm Bẩn

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Sĩ