Dữ liệu Nhà khoa học

Huỳnh Thị Ánh Phương
(300000.0316)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

39

Bài báo

12

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Huỳnh Thị Ánh Phương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  77 Nguyễn Huệ , Phú Nhuận , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0942616388
  Email: phuonghuynh@husc.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2023

  Ngành đào tạo:

  Xã hội học và Nhân học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giới và Phát triển; Xây dựng và Quản lý dự án xã hội, chính sách xã hội

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giới và phát triển, chính sách xã hội, giáo dục và phát triển cộng đồng, sinh kế, biến đổi khí hậu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 2001)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2008 Đến : 01/03/2017 Tổ phó chuyên môn - Bộ môn CTXH; Phó trưởng Bộ môn - Công tác xã hội; Trưởng Bộ môn - CTXH Bộ môn Công tác xã hội - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
  Từ : 01/03/2017 Đến : 01/12/2018 Trưởng Khoa; Tổ trưởng chuyên môn Khoa Công tác xã hội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
  Từ : 01/01/2019 Đến : 01/03/2020 Trưởng Khoa; Tổ trưởng chuyên môn - BM Chính sách và Quản lý xã hội Bộ môn Chính sách và Quản lý xã hội - Khoa Công tác xã hội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Trưởng Khoa
  Từ : 01/03/2020 Đến : 01/05/2020 Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Chính sách và Quản lý xã hội - Khoa Công tác xã hội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy và NCKH
  Từ : 01/05/2020 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - BM Công tác xã hội Bộ môn Công tác xã hội - Khoa Xã hội học và Công tác xã hội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy và NCKH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học Nông Nghiệp Thủy Điển Phát triển nông thôn 2008
  Tiến sĩ Học viện Công nghệ Châu Á Xã hội học 2014