Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2615-9007

Tiếp cận giáo dục của trẻ em khuyết tật: Nghiên cứu trường hợp tại thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Xuân Nhi (Chính), Huỳnh Thị Ánh Phương

ISSN 2615-9295

Health Care for the Elderly: Policy of Japan and Recommendation for Vietnam

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2022
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Yến (Chính), Huỳnh Thị Ánh Phương

1756-8692

Adaptive livelihoods trategies among small-scale fishing households to climate change-related stressors in Central Coast Vietnam

International Journal of Climate Change Strategies and Management, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: SSCI
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Lê Đức Ngoan, Lê Thị Hoa Sen, Trần Nam Thắng
Liên kết: https://doi.org/10.1108/IJCCSM-04-2020-0034

ISSN 1013-4328

Sinh kế ứng phó của hộ ngư dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu (Nghiên cứu trường hợp vùng bãi ngang ven biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Nguyễn Xuân Hồng

(0892-0753, E-ISSN: 1521-0421)

Vulnerability of fishery-based livelihoods to climate change in coastal communities in Central Vietnam

Coastal Management, 2021
Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Danh mục: SCIE
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Lê Đức Ngoan, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Xuân Hồng
Liên kết: http://doi.org/10.1080/08920753.2021.1899927

ISSN 2354-1172

Sinh kế của ngư dân ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan (Nghiên cứu trường hợp tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Hồng

Tảo hôn - nghịch lý đối với không gian an toàn cho trẻ em gái ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Không gian an toàn cho phụ nữ và trẻ em - Khuyến nghị chính sách", 2019
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương

ISBN 978-604-65-3782-3

Di cư hôn nhân và một số thách thức đối với phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế "Di cư và đa văn hóa: Sự thay đổi, thích ứng và các vấn đề giới", 2018
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính)

Supporting vulnerable minority community on Vietnamese Highland - A Participative case study

Diak Book ISBN 978-952-493-308-7 ISSN 2343-2187, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lauri Uljas (Chính), Ulla Sirrto, Sami Kivela, Piia Kekalainen, Huỳnh Thị Ánh Phương, Nguyễn Thị Anh Phương, Mai Bá Hải

Trao quyền kinh tế cho phụ nữ và một số rào cản ở Việt Nam hiện nay

2017
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Nguyễn Thị Hoài Phương

Vai trò của cộng đồng trong hỗ trợ hòa nhập xã hội cho người khuyết tật: Nghiên cứu trường hợp tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế

2017
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Trương Thị Yến (Chính), Nguyễn Thị Hoài Phương