Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Quang Dũng
(300000.0315)

Thạc sĩ

26

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Quang Dũng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  Số 7, nhà D, Khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Phú Nhuận , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: quangdungsw@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Dân tộc học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Dân tộc học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công tác xã hội nói chung, Công tác xã hội với cá nhân, Công tác xã hội với người nghèo và người khuyết tật.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử, Công tác xã hội

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2008 Đến : 01/12/2014 Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/01/2015 Đến : 01/03/2017 Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn CTXH Bộ môn Công tác xã hội - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/03/2017 Đến : Phó trưởng Bộ môn; Phó trưởng Khoa; Tổ trưởng chuyên môn Khoa Công tác xã hội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Lịch sử 2007
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Dân tộc học 2014