Dữ liệu Nhà khoa học

Dư Thị Huyền
(300000.0357)

Thạc sĩ

28

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Dư Thị Huyền
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: huyendhkh83@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Triết học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2007 Đến : Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Triết học 2012