Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Diệu Thúy
(800000.0105)

Tiến sĩ khoa học

11

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Diệu Thúy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thuyhtd@hueuni.edu.vn; hoang.thuy@hce.edu.vn;

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

  Chuyên ngành đào tạo:

  KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp nghiên cứu, Quản trị rủi ro, Quản trị nguồn nhân lực du lịch, Quản trị kinh doanh Du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Du lịch bền vững, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, thái độ và hành vi của du khách và người dân, quản lý điểm đến, quản lý nguồn nhân lực du lịch, du lịch ẩm thực, quản trị rủi ro, du lịch trách nhiệm

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/02/2007 Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/03/2008 Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Viên chức tập sự ngạch giảng viên
  Từ : 01/03/2008 Đến : Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn QTKD Tổng hợp Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Viên chức ngạch giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Quản trị kinh doanh du lịch dịch vụ 1999
  Thạc sĩ Đại học tổng hợp Queensland (ÚC) Kinh tế và kinh doanh 2004
  Tiến sĩ khoa học 2017