Dữ liệu đề tài

GV-2022-02-06

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa về các món ăn đặc sản Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thị Diệu Thúy (Chủ nhiệm)

DHH2021-06-112

Nghiên cứu trải nghiệm ẩm thực địa phương của khách du lịch nội địa đến Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thị Diệu Thúy (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Phan Thị Thanh Thuỷ, Hồ Sỹ Minh

B2008-DHH06-25

Nghiên cứu các giới hạn để phát triển bền vững tại các điểm tham quan du lịch di sản văn hóa thuộc Quần thể di tích cố đô Huế, Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thị Diệu Thúy (Chủ nhiệm), Trần Quang Minh

GV-2005-01

Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thị Diệu Thúy