Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Kim Lan
(300000.0045)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

12

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Kim Lan
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1963

 • Địa chỉ:

  7/31 Nguyễn Thiện Thuật, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543530063; 0906554848
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2015

  Ngành đào tạo:

  KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

  Chuyên ngành đào tạo:

  KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

  Chuyên môn giảng dạy:

  Xã hội học, Lịch sử Đảng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Xã hội học, giới và phát triển, phát triển cộng đồng, giáo dục cộng đồng

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1986 Đến : 01/03/1995 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CBGD
  Từ : 01/07/1995 Đến : 01/03/2006 Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD khoa Mac Lênin
  Từ : 01/04/2006 Đến : 01/06/2007 Khoa Xã hội học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD khoa Xã Hội học
  Từ : 01/12/2009 Đến : Trưởng Phòng - Phòng ĐTSĐH; Tổ trưởng chuyên môn - Giới - Gia đình và Dân số Phòng Đào tạo Sau đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Trưởng phòng ĐT SĐH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Tổng Hợp Huế Lịch sử 1985
  Đại học Đại học Tổng Hợp Hà Nội Lịch sử 1988
  Đại học Đại học KHXH&NV Hà Nội Xã hội học 1996
  Thạc sĩ Đại học KHXH&NV Hà Nội Triết học 1999
  Khác Đại học Mageugen Hà Lan Xã hội học 1999
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội Xã hội học 2006