Dữ liệu đề tài

DHH2024-02-180

Ảnh hưởng của các mức lá keo dậu (Leucaena leucocephala) trong khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hóa, năng suất và chất lượng thịt của dê cỏ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Ngọc Liêm (Chủ nhiệm), Lê Văn An, Võ Thị Minh Tâm, Dương Thanh Hải, Ngô Mậu Dũng, Vũ Thị Minh Phương

QT-DA

Nâng cao năng lực và kỹ năng của nông dân địa phương tại 3 xã vùng đệm VQG Kon Ka Kinh thông qua 4 mô hình nông nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), CKCN Lê Minh Đức, Vũ Tuấn Minh, Ngô Mậu Dũng, Thái Thị Huyền, Lê Thị Thu Hường, Lê Thái Hùng

QT-DA

Improving smallholder goat fattening systems based on tropical grass and forage tree legume diets in the countries of R12 route (Thailand, Lao PDR, and Vietnam)

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Liêm, Dương Thanh Hải, Ngô Mậu Dũng, Vũ Tuấn Minh, Võ Thị Minh Tâm

QT-DA 2010-2013

Tiếp cận tổng hợp đến các đối tượng dễ bị tổn thương nhằm đối phó với các thảm họa tự nhiên ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Hồ Trung Thông, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Lộc, Đào Thị Phượng, Lê Thái Hùng, Trần Ngọc Liêm, Nguyễn Phi Nam, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Xuân Hồng

QT-DA 2021-2022

Đánh giá phương pháp tiếp cận “Arumono sagashi” và “Takara sagashi” trong phát triển cộng đồng tại Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Lê Minh Đức

QT-DA 2021-2022

Xây dựng trung tâm học tập và trú ẩn thiên tai ở xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Ngô Tùng Đức, Vũ Tuấn Minh, Lê Thái Hùng, Lê Minh Đức

QT-DA1701

Canh tác nông nghiệp bền vững

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Lê Thị Thúy Hằng, Trần Thanh Đức, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy

QT-DA 2017-2020

Nghiên cứu suy giảm rừng ở miền trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An, Ngô Tùng Đức, Lê Thái Hùng, Lê Minh Đức, Vũ Tuấn Minh, Đào Thị Phượng, Trần Thanh Đức

QT-DA1601

Nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới về biến đổi khí hậu ở Campuchia, Lào và Việt Nam

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Lê Thị Thúy Hằng, Ngô Tùng Đức, Lê Văn Bảo Duy