Dữ liệu đề tài

QT-DA 2010-2013

Tiếp cận tổng hợp đến các đối tượng dễ bị tổn thương nhằm đối phó với các thảm họa tự nhiên ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Hồ Trung Thông, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Lộc, Đào Thị Phượng, Lê Thái Hùng, Trần Ngọc Liêm, Nguyễn Phi Nam, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Xuân Hồng

QT-DA 2021-2022

Đánh giá phương pháp tiếp cận “Arumono sagashi” và “Takara sagashi” trong phát triển cộng đồng tại Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Lê Minh Đức

QT-DA 2021-2022

Xây dựng trung tâm học tập và trú ẩn thiên tai ở xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Ngô Tùng Đức, Vũ Tuấn Minh, Lê Thái Hùng, Lê Minh Đức

QT-DA1701

Canh tác nông nghiệp bền vững

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Lê Thị Thúy Hằng, Trần Thanh Đức, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy

QT-DA 2017-2020

Nghiên cứu suy giảm rừng ở miền trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An, Ngô Tùng Đức, Lê Thái Hùng, Lê Minh Đức, Vũ Tuấn Minh, Đào Thị Phượng, Trần Thanh Đức

QT-DA1601

Nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới về biến đổi khí hậu ở Campuchia, Lào và Việt Nam

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Lê Thị Thúy Hằng, Ngô Tùng Đức, Lê Văn Bảo Duy

QT-DAKU 2015-2016

Land use types and soil characteristics in Huong Vinh commune, Huong Tra town, Thua Thien Hue province, central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Đức (Chủ nhiệm), Lê Văn An, Shinjo Hitoshi, Saizen Izuru

QT-DAKU 2014-2015

Effect of different types of organic fertilizers on peanut yield in Huong Tra town, Thua Thien Hue province, central Vienam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Đức (Chủ nhiệm), Lê Văn An, Shinjo Hitoshi, Saizen Izuru

QT-DA 2013-2016

Sáng kiến nghiên cứu ở các điểm khác nhau nhằm giảm thiểu suy dinh dưỡng trên cơ sở các giải pháp nông nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Ngô Tùng Đức, Lê Thái Hùng, Vũ Tuấn Minh, Trần Thị Thu Hồng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Thị Lộc, Trần Ngọc Liêm

QT-DA 2013-2016

Lồng ghép biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo của các trường Đại học Việt Nam - ACCCU

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Lê Đình Phùng, Trần Thị Phương Nhi

QT-DAKU 2013-2014

Using by-product to produce organic fertilizer in Huong Tra town, Thua Thien Hue province, central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Đức (Chủ nhiệm), Lê Văn An, Shinjo Hitoshi