Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Khánh Từ
(600000.0186)

Tiến sĩ

27

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Khánh Từ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1954

 • Địa chỉ:

  139 Phùng Hưng - phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: p.khanhtu@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi động vật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi động vật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Di truyền động vật và Công nghệ Sinh học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tương tác giữa Kiểu gen và Điều kiện môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/1981 Đến : 01/07/1983 ĐH Nông Nghiệp II Hà Bắc Giáo viên
  Từ : 01/05/1981 Đến : 01/07/1983 ĐH Nông nghiệp II Hà Bắc Giáo viên
  Từ : 01/03/1985 Đến : 01/08/1993 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giáo viên
  Từ : 01/03/1985 Đến : 01/08/1993 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giáo viên
  Từ : 01/03/1985 Đến : 01/08/1993 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giáo viên
  Từ : 01/12/1999 Đến : 01/05/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM trưởng bộ môn
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/04/2014 Trưởng Bộ môn - khoa CNTY Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trưởng bộ môn
  Từ : 01/01/2015 Đến : 01/12/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Kéo dài thời gian công tác để thực hiện công tác chuyên môn
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Nông Nghiệp II Hà Bắc Sinh học 1981
  Khác Barneveld College 1984
  Thạc sĩ ĐH Wageningen Công nghệ sinh học 1995
  Tiến sĩ ĐH Wageningen Chăn nuôi 2010