Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ảnh hưởng của thay thế protein bột cá bằng protein bột cây dâu (Morus alba) trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của thỏ lai (Newzealand x Địa Phương)

Hội thảo phát triển chăn nuôi bền vững, pp. 30-36. Nhà xuất bản Đại Học Nông Nghiệp, Hà nội 18-19 tháng 12 năm 2015., 2015
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Khánh Từ, Nguyễn Minh Hoàn, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Lê Lan Phương (Chính)

1859-4581

Đánh giá sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của con lai PIC399 x F1 (Landrace x Yorkshire) và PIC280 x F1 (Landrace x Yorkshire) trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Đình Phùng (Chính), Phùng Thăng Long, Ngô Mậu Dũng, Phạm Khánh Từ, Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Xuân An.,

1859-4581

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại cây thức ăn giàu protein đến lượng ăn vào và khả năng tiêu hóa của thỏ ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Lan Phương (Chính), Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng, Phạm Khánh Từ

Effect of dietary crude protein content and season on the performance and carcass quality of exotic pigs in Central Vietnam

Asian-Aust. J. Anim. Sci, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Khánh Từ, Lê Đức Ngoan, Wouter H. Hendriks, Carola M. C. Van der Peet Schwering, Martin W. A. Verstege

Effect of dietary Lysine supplementation on the performance of Mong Cai Sows and their piglets

Asian-Aust. J. Anim. Sci., 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Khánh Từ, Lê Đức Ngoan, Wouter Hendriks, Carola Van der Peet-Schwering, Martin Verstegen

Nutritional constraints and possibility for pig production on smallholders farms in Central Vietnam

Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Khánh Từ, Lê Đức Ngoan, Wouter Hendriks, Martin Verstegen

Effect of genotype and dietary protein level on growth performance and carcass characteristics of fattening pigs in Central Vietnam

Asian-Aust. J. Anim. Sci., 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Khánh Từ, Lê Đức Ngoan, Wouter H. Hendriks, C. M. C. van der Peet-Schwering, Martin W. A Verstegen