Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Minh Đức
(600000.0206)

Tiến sĩ

44

Bài báo

22

Sách - Giáo trình

18

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Minh Đức
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1961

 • Địa chỉ:

  9/65 Lê Ngô Cát, P. Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tranminhduc@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên rừng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên rừng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Côn trùng rừng, Quản lý sinh vật hại rừng, Tổ chức và Quản lý các loại rừng, Quản lý lửa rừng, Lâm sản ngoài gỗ.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý tài nguyên và môi trường rừng; Bảo vệ thực vật rừng, Cây Dược liệu.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )
  Tiếng Nga (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/08/1989 Đến : 01/12/1991 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trợ giảng tại khoa lâm nghiệp - Trường ĐHNL -huế
  Từ : 01/01/1992 Đến : 01/04/1997 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên khoa lâm nghiệp - Trường ĐHNL -Huế
  Từ : 01/05/1997 Đến : 01/01/2011 Trưởng Bộ môn - Tổ bộ môn Lâm nghiệp xã hội Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên khoa lâm nghiệp - Trường ĐHNL - Huế; Phó chủ nhiệm khoa; Phó chủ tịch hội đồng khoa học giáo dục ngành
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Lâm nghiệp - Quảng Ninh Lâm sinh 1983
  Thạc sĩ Đại học lâm nghiệp Hà Tây Lâm nghiệp 1996
  Tiến sĩ Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Lâm nghiệp 2008