Dữ liệu đề tài

DHH2022-02-163

Nghiên cứu đặc điểm thực vật học, sinh thái học và một số biện pháp kỹ thuật canh tác loài Vằng Sẻ tại tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Lâm sinh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Châu Thị Thanh, Trần Minh Đức, Ngô Tùng Đức, Vũ Tuấn Minh, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Nguyễn Duy Ngọc Tân

DHH2020-02-137

Bảo tồn và phát triển vền vững quẩn thể Rau sắng (Melientha suavis Pierre) tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên rừng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Trần Minh Đức (Chủ nhiệm), Lê Thái Hùng, Phạm Thành, Trần Nam Thắng, Phan Công Sanh, Nguyễn Thị Thương, Hồ Đăng Nguyên

DHH2020-3-145

Nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lá khôi tía (Ardisia silvestris) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phạm Thành (Chủ nhiệm), Trần Minh Đức, Đinh Diễn, Lê Thái Hùng, Trần Văn Giang, Trịnh Thị Bích Anh, Hoàng Lê Thùy Lan

B2017DHH- 40

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài dược liệu Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) tại khu vực Trung Trung bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Minh Đức, Nguyễn Hợi, Bùi Lê Thanh Nhàn, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Tý, Trần Quốc Dung, Bùi Văn Lợi, Huỳnh Thị Ngọc Diệp, Nguyen Thành Hưng, Phạm Thành (Chủ nhiệm)

B2016-GEN

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack) phục vụ đào tạo ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Thị Hà Thanh, Trần Minh Đức, Văn Thị Yến, Nguyễn Hợi

B2015-15-08-GEN

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây Bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Ngọc Lương, Trần Minh Đức, Nguyễn Việt Thắng, Văn Thị Yến, Nguyễn Hợi

B2014-DHH-119

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Xáo tam phân Khánh Hòa tại các tỉnh phía Bắc Trung Bộ làm dược liệu

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Nam Thắng (Chủ nhiệm), Trương Thị Bích Phượng, Trần Minh Đức, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Hợi