Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC QUẦN THỂ RAU SẮNG (Melientha suavis Pierre) TẠI CÙ LAO CHÀM, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

Tạp chí Tuyển tập Khoa học công nghệ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20 năm đổi mới, 2022
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Minh Đức (Chính), Nguyễn Hợi, Lê Thái Hùng, Trần Nam Thắng, Văn Thị Yến, Nguyễn Thị Thương, Phạm Thành

2322-3480

Analysis of a Major Phenolic Glucoside and Biochemistry Compounds from Curculigo Orchioides Gaertn

Reports of Biochemistry and Molecular Biology, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phạm Thành (Chính), Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền (Chính), Trần Văn Giang, Nguyễn Thị Quỳnh, Trần Minh Đức, Nguyễn Thành Hưng
Liên kết: https://rbmb.net/article-1-733-en.html

1311-9109

REGENERATION OF PLANTS VIA CALLUS-MEDIATED ORGANOGENESIS FROM LEAF, PETIOLE, AND INTER NODAL SEGMENT OF ARDISIA SILVESTRISPITARD.

Propagation of Ornamental Plants, 2021
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Minh Đức (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Thành (Chính)
Liên kết: http://journal-pop.org/2021_21_3_96-103.html

2588-1256

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ, MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TÁN CỦA LOÀI BÌM BÔI HOA VÀNG (Merremia boisiana) TẠI HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hợi (Chính), Trần Nam Thắng, Trần Minh Đức, Hồ Đăng Nguyên, Đinh Diễn
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v4n2y2020.350

0972-2025

THE EFFECTS OF PLANT GROWTH REGULATORS ON in-vitro CULTURE OF Abelmoschus sagittifolius

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phạm Thành (Chính), Nguyễn Thị QUỳnh, Nguyễn Cẩm Ly, Trần Minh Đức, Trần Văn Giang
Liên kết: https://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/issue/view/839

2588–1191

NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH PHÂN CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Trần Minh Đức, Nguyễn Phương Văn (Chính)

2278-4535

Effect of different tissues and growth hormones on the in vitro propagation from Curculigo orchioides Gaertn., an endangered medicinal Herb in Vietnam

Research Journal of Biotechnology, 2019
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phạm Thành (Chính), Hoàng Thị Thiết (Chính), Trần Minh Đức
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/333505173

0373-2967

Enlarging the monotypic Monocarpieae (Annonaceae, Malmeoideae): recognition of a second genus from Vietnam informed by morphology and molecular phylogenetics

Candollea, 2018
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tanawat Chaowasku (Chính), Anissara Damthongdee, Hathaichanok Jongsook, Dung T. Ngo, Hung T. Le, Duc M. Tran, Somran Suddee
Liên kết: https://doi.org/10.15553/c2018v732a11

1859-4581

Kết quả điều tra phân bố và trồng thử nghiệm Sâm cau (Curculigo orchioides Gaernt.) trên vùng đất cát nội đồng ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thành (Chính), Trần Minh Đức, Nguyễn Huy Sơn
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2019_01/19.pdf