Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859 - 1248

Phân chia cấp năng suất và lập biểu cấp đất rừng Keo lai tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Tạp chí Rừng và Môi trường, 2023
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Văn Dưỡng (Chính), Nguyễn Duy Phong (Chính)
Liên kết: https://www.tcrungvamoitruong.vn/

2588-1256

KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TRONG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CÂY MÂY NƯỚC CỦA NGƯỜI DÂN TÀ ÔI Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Hồ Thanh Hà, Dương Văn Thành, Hoàng Văn Dưỡng, Hồ Đăng Nguyên

Nghiên cứu động thái cấu trúc làm cơ sở dự đoán sản lượng rừng Keo lai (Acacia hybrid) tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Duy Phong (Chính), Hoàng Văn Dưỡng