Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Thúy Hằng
(600000.0146)

Thạc sĩ

21

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Thúy Hằng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  31A2, Khu TT ĐHH - 98 Triệu Quang Phục, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tranthithuyhang77@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thổ nhưỡng; Trồng rừng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khoa học đất; Nông Lâm kết hợp; Lâm nghiệp xã hội; Biến đổi khí hậu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2000 Đến : 01/02/2001 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng dạy tại khoa lâm nghiệp - Trường ĐHNL - Huế
  Từ : 01/03/2001 Đến : 01/03/2002 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tuyển dụng vào tâpj sự giảng dạy tại khoa lâm nghiệp
  Từ : 01/03/2002 Đến : 01/01/2011 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên chính thức khoa lâm nghiệp - Trường ĐHNL - Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học nông lâm - Huế Lâm nghiệp 1999
  Thạc sĩ Đại học nông lâm - Huế Lâm nghiệp 2008