Dữ liệu đề tài

CS-DT

Phân tích đất lâm nghiệp để xác định dự trữ cacbon tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Vi Thị Linh, Lê Văn Chánh, Phạm Cường, Nguyễn Duy Phong, Hồ Đăng Nguyên, Đặng Thái Hoàng, Trần Thị Thúy Hằng, Trương Thị Diệu Hạnh

CS-DT DHL2024-LN-08

Đánh giá tác động xã hội trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp của các hộ gia đình tham gia Chứng chỉ rừng FSC thuộc Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi.

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Thị Thương (Chủ nhiệm), Trần Thị Thúy Hằng

CS-DT

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cây xanh đường phố tại Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thương

CS-DT DHL2023 - LN - 10

Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến sự phát sinh phát triển của sâu 9 chấm hại lá keo tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Thị Thương (Chủ nhiệm), Trần Thị Thúy Hằng

CS-DT

Xác định một số chỉ tiêu hoá lý tính của đất sản xuất lâm nghiệp tại Trung tâm thực hành và nghiên cứu lâm nghiệp Hương Vân, Trường Đại học Nông Lâm

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thương

DP-DT

Đánh giá tính thích nghi của loài Giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis) ở tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Phong, Hoàng Huy Tuấn, Nguyễn Văn Minh, Ngô Thị Phương Anh, Nguyễn Văn Lợi, Phạm Cường, Nguyễn Hợi, Lê Thái Hùng, Phùng Xuân Linh

CS-DT

Dinh dưỡng thức ăn và quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thuỷ sản

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Mạc Như Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Văn Dân, Trương Văn Đàn, Hà Nam Thắng, Kiều Thị Huyền, Trần Thị Thúy Hằng, Võ Điều, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Huệ