Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT TRỒNG RỪNG GIỔI ĂN HẠT (Michelia tonkinensis) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC MỜ TẠI HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2024
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Huy Tuấn (Chính), Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Duy Phong, Nguyễn Hợi, Lê Thái Hùng, Ngô Thị Phương Anh, Chu THị Kim Yến

1859-1248

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐẾN SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐĂK HÀ, TỈNH KON TUM

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Huy Tuấn (Chính), Phạm Ngọc Nhẫn, Trần Thị Thúy Hằng

1859-4581

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA RÚ CÁT TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Huy Tuấn (Chính), Nguyễn Hữu Tâm, Trần Thị Thúy Hằng
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-13-2022.aspx

pISSN: 2588-1191; eISSN: 2615-9708

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Phương Thảo (Chính), Trần Nam Thắng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Văn Lợi, Vũ Thị Thùy Trang, Trần Thị Thúy Hằng

1999-4907 (SCIE, IF (2021)=3.282, Q1)

Determinants and Challenges of Community Sand Forest Management in Vietnam

Forests, 2022
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Huy Tuấn (Chính), Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Hồng Mai, Trần Thị Thúy Hằng, Seiji Iwanaga
Liên kết: https://www.mdpi.com/1999-4907/13/4/561

1859-4581

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH KHOÁN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG CHO CỘNG ĐỒNG VÀ LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG TẠI HUYỆN ĐÔNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Huy Tuấn (Chính), Trần Thị Thúy Hằng

2588-1256

Nghiên cứu chọn cây trội và nhân giống keo lai (Acacia hybrid) từ rừng trồng được tuyển chọn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: Giống cây rừng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Cường (Chính), Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Lan Phương

ISN 1859-4581

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến trồng rừng Keo lai cung cấp gỗ lớn quy mô hộ gia đình tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thúy Hằng (Chính), Hoàng Huy Tuấn, Phạm Thị Phương Thảo, Nguyễn Duy Phong
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/