Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hiền Trang
(600000.0334)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

60

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

15

Đề tài khoa học

5

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hiền Trang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  10/101-Lê Đại Hành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenhientrang@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2017

  Ngành đào tạo:

  Hoá sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vi sinh vật, Vệ sinh an toàn thực phẩm

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vi sinh vật, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Công nghệ sinh học trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1996 Đến : 01/01/1997 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tập sự giảng dạy tại Khoa Cơ khí - Công nghệ
  Từ : 01/01/1998 Đến : TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên Khoa Cơ khí - Công nghệ
  Từ : 01/01/1998 Đến : 01/01/2000 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Bí thư liên chi đoàn Khoa Cơ khí - Công nghệ
  Từ : 01/05/2005 Đến : 01/12/2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trợ lý khoa học Khoa Cơ khí - Công nghệ
  Từ : 01/06/2006 Đến : 01/06/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Ủy viên BCH Công đoàn Khoa Cơ khí - Công nghệ
  Từ : 01/02/2007 Đến : 01/01/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Phó trưởng Bộ môn Cơ sở công nghệ Bảo quản chế biến, Khoa Cơ khí - Công nghệ
  Từ : 01/02/2008 Đến : TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên, Trưởng bộ môn Cơ sở công nghệ Bảo quản chế biến, Khoa Cơ khí - Công nghệ
  Từ : 01/01/2011 Đến : Trưởng Bộ môn Khoa Cơ khí - Công nghệ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Chi ủy viên Chi bộ Khoa Cơ khí - Công nghệ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học Huế Sinh học 1995
  Khác Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ Anh 1997
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Sinh học 2000
  Tiến sĩ Đại học Iwate Công nghệ thực phẩm 2005