Dữ liệu Nhà khoa học

Đoàn Phước Thuộc
  • 500000.0192

Đoàn Phước Thuộc
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Lam Hương
  • 500000.0391

Lê Lam Hương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sản phụ khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Sản phụ khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Ngô Văn Đồng
  • 500000.0027

Ngô Văn Đồng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Ngô Viết Lộc
  • 500000.0428

Ngô Viết Lộc
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Duẫn

Nguyễn Duy Duẫn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Thần kinh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Lan
  • 500000.0180

Nguyễn Hoàng Lan
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Lưu Trình
  • 500000.0487

Nguyễn Lưu Trình
Chuyên khoa 1

Ngành đào tạo:
Tai Mũi họng

Chuyên ngành đào tạo:
Tai Mũi họng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Sanh Tùng
  • 500000.0245

Nguyễn Sanh Tùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Phẫu thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Phẫu thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Phạm Nữ Như Ý
  • 500000.0488

Phạm Nữ Như Ý
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Thị Lợi
  • 500000.0030

Trần Thị Lợi
Chuyên khoa 2

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết