Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Minh Huy

Đặng Minh Huy
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Răng - Hàm - Mặt

Chuyên ngành đào tạo:
Răng - Hàm - Mặt

Đơn vị quản lý:
Khoa Răng Hàm Mặt

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Tùng
  • 500000.0301

Nguyễn Thanh Tùng
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Y học hình thái

Chuyên ngành đào tạo:
Y học hình thái

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Nhật Minh

Trần Nhật Minh
Bác sĩ

Ngành đào tạo:
Y học cổ truyền

Chuyên ngành đào tạo:
Y học cổ truyền

Đơn vị quản lý:
Khoa Y học cổ truyền

Xem chi tiết