Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

La Phương Thảo
  • 500000.0094

La Phương Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trương Thị Phương Lan
  • 500000.0087

Trương Thị Phương Lan
Đại học

Ngành đào tạo:
Sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết