Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Văn An
 • 500000.0101

Lê Văn An
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Văn Ngọc Cường
 • 500000.0199

Lê Văn Ngọc Cường
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Ngô Viết Quỳnh Trâm
 • 500000.0451

Ngô Viết Quỳnh Trâm
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vi sinh y học

Chuyên ngành đào tạo:
Vi sinh y học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Anh Vũ
 • 500000.0370

Nguyễn Anh Vũ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nội - Tim mạch

Chuyên ngành đào tạo:
Nội - Tim mạch

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Đình Toàn
 • 500000.0366

Nguyễn Đình Toàn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Lan
 • 500000.0180

Nguyễn Hoàng Lan
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Khoa Hùng
 • 500000.0302

Nguyễn Khoa Hùng
Phó giáo sư - Khác

Ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Minh Tâm
 • 500000.0187

Nguyễn Minh Tâm
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y HỌC

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Cự
 • 500000.0331

Nguyễn Thị Cự
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nhi khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nhi khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Hoa
 • 500000.0107

Nguyễn Thị Kim Hoa
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tân
 • 500000.0167

Nguyễn Thị Tân
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y học cổ truyền

Chuyên ngành đào tạo:
Y học cổ truyền

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • 500000.0415

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết