Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Vũ Bảo Chi

Nguyễn Vũ Bảo Chi
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC SỰ SỐNG

Chuyên ngành đào tạo:
KHOA HỌC SỰ SỐNG

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Trần Quang Diệu

Trần Quang Diệu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
La Dương Hải

La Dương Hải
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Lê Nam Trung Hiếu
  • 300000.0467

Lê Nam Trung Hiếu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Khánh Linh
  • 600000.0072

Nguyễn Hoàng Khánh Linh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Chuyên ngành đào tạo:
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Phạm Gia Tùng
  • 600000.0082

Phạm Gia Tùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết