Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Gia Tùng
(600000.0082)

Tiến sĩ

49

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

20

Đề tài khoa học

2

Công trình thực tiễn

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Gia Tùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  69 Dương Xuân Hạ; Phường Thủy Xuân; Tp Huế , Thủy Xuân , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905261801
  Email: phamgiatung@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý đất đai

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý đất đai

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ quản lý đất đai; Hệ thống thông tin địa lý; GIS và Viễn thám

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên; GIS và viễn thám

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2013)
  Tiếng Đức (A 1.1 - 2016)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Quốc tế @hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2007 Đến : 01/12/2008 Hợp đồng giảng dạy Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/03/2010 Giảng viên tập sự Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên tập sự
  Từ : 01/03/2010 Đến : 15/07/2020 Giảng viên Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 15/07/2020 Đến : 01/10/2023 Giảng viên Khoa Quốc tế - Đại học Huế Giảng viên
  Từ : 01/07/2023 Đến : Giảng viên chính Khoa Quốc tế - Đại học Huế Giảng viên chính
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đh Nông Lâm Huế Quản lý đất đai 2007
  Thạc sĩ ĐH Nông Lâm Huế Quản lý đất đai 2011
  Tiến sĩ Đại học Georg-August Gottingen Địa lý học 2019