Dữ liệu đề tài

DP-DTBan TCTU

Lịch sử công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (1930-2010)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hoa (Chủ nhiệm)

DP-DTTTH-2006-2009

Địa chí Kinh tế Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

DP-DTxx 2000

Nghiên Cứu Thử Nghiệm Các Giải Pháp Thích Hợp Thu Hồi Tổng Các Nguyên Tố Đất Hiếm Từ Monazit Trong Sa Khoáng Ven Biển TT - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

DP-DT121

Điều tra khảo sát hiện trạng tác động của dân sinh đến môi trường đô thị Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thị Tuyết Mai

DP-DTKC-96-04

Nghiên cứu xử lý nước thải khách sạn bằng các vật liệu thiên nhiên ở TT-Huế

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)